Õppija on teadlik digitehnoloogia mõjust looduskeskkonnale.

Laps teab, et digitehnoloogia kasutamine kulutab energiat.

 • Digiseadme elutsükkel on põnev ettevõtmine koos lastega. Kuidas üks seade luuakse ning mis saab sellest, siis kui seda enam ei vajata (katki, vananenud).
 • Miks ei tohi laadijad jääda seinakontakti (ilma et nad laeks?)
 • Mis on see punane lüliti pikendusjuhtme peal? Mis see teeb?
 • Kuidas käib seadmete ühendamine/lahti ühendamine seinakontakti?
 • Mis vahe on patareidel ja taaslaetavatel akudel? Mida kasutada?
 • Mis asi on energia?
 • Mis asi on meie digitaalne jalajälg? Kuidas me neid jätame?

Laps teab, et vananenud ja katkine tehnoloogia ei ole olmeprügi.

 • Digiseadme elutsükkel on põnev ettevõtmine koos lastega. Kuidas üks seade luuakse ning mis saab sellest, siis kui seda enam ei vajata (katki, vananenud).
 • Kuhu visatakse vanad arvutid? Nutitelefonid, kõrvaklapid? Katki läinud targad mänguasjad? Vilkuvad autod ja rääkivad nukud?
 • Mis on taaskasutus ja uuskasutus? Milliseid digiseadmeid saab taaskasutada?
 • Lastega koos vaadata tehnika sisse – nt vanad arvutid, nutitelefonid lahti kruvida ja uudistada, mis nende sees on.
 • Vana tehnoloogia – kuidas vanasti helistati? Sõnumeid saadeti? Milline näeb välja VHS kassett või vinüülplaadimängija? Kas vana tehnoloogia on kohe prügi?