Lähtuvalt õppija digipädevusmudeli hindamiskriteeriumitele on siin välja toodud näited tegevustest, et pädevuste kirjeldustest paremini aru saada.

Laps teab oma isiklikku infot (nt nimi, kodune aadress, isiklikud pereasjad) internetis ei jagata.

 • Lastega saab ühiselt arutleda/läbi mängida, mis asi on info? Mis on kodune aadress? Mida tähendab pereasjad?
 • Milline info on vajalik selleks, et me saame lasteaias käia?
 • Milline info on vajalik selleks, et me saaksime üksteist/teineteist aidata?
 • Kui on vaja helistada kiirabisse, mis on see number ja mida siis ütlema peab? Rollimängud lastega, mis on see esimene info, mida tavaliselt küsitakse?
 • Kellel on vaja sinu kodust aadressi?
 • Kuidas toimub internetis jagamine? Kas sõnum ja helistamine on üks ja sama asi?
 • Kas videokõnes teisele ütlemine (oma telefoni nr ja koduse aadressi) – on ka internetis jagamine?
 • Kui laps teeb endast pilti, mis jääb taustale? Teinekord juhtub kogemata, et väga oluline detail jääb pildile, mida jagada ei taha? Sinu asukoht näiteks.

Laps teab, et kaaslaste pildistamiseks või filmimiseks tuleb luba küsida.

 • Lihtne rollimäng – kas ma võin sind pildistada? Ei ei või? Jah, palun? Oskus küsida luba ning oskus vastata. Võimalik mängida lastega läbi (nt hommikuringis). Kuidas käituda.
 • Ka õpetaja või teise lapsevanema pildistamiseks, filmimiseks tuleb luba küsida.
 • Samuti, kui jagan või saadan kellegile selle pildi, video ülesse.
 • Eitav vastus on ka aksepteeritav – ei öelda on lubatud.

Laps teab, et teiste inimeste kohta info jagamine internetis ei ole lubatud.

 • Ka positiivse info jagamise puhul tuleb luba küsida.
 • Teistest halvasti rääkimine, tobedate piltide tegemine ei ole viisakas ei internetis ega ka mujal – arutelu ja rollimängud.
 • Mõtle, enne kui teed! Hea kasutada vanasõnu ja kõnekäände. Kehtivad internetis käitumise puhul ka.
 • Kui oled juba kellegi kohta infot jaganud (kogemata) – mida siis teha? Kuidas käituda?