Targalt internetis ABC minu lasteaias

Oluline on meeles pidada, et meil on üksainus elu, mida elame nii tehnoloogiast vahendatud kui ka vahendamata moel. Päriselu“ ja „virtuaalelu“ vastandamine on asjatu, Tähtis on mõelda mida, miks, kellega ja kuidas midagi ekraani vahendusel tehakse (Tiidenberg, 2023)

Põhisõnumid Inimarengu aruandest 2023 – ptk 4 – Digitehnoloogiad ja vaimne heaolu
Allikas:
https://inimareng.ee/et/digitehnoloogiad-ja-vaimne-heaolu/

Digitehnoloogia mõju

Vastupidiselt levinud arvamusele ei ole digitehnoloogia kasutus pea kunagi vaimse tervise probleemide põhjustaja. Digitehnoloogia mõju vaimsele heaolule sõltub esmajoones kasutajast, kasutusviisist ja kasutusolukorrast.

Probleemne tenoloogiakasutus

Problemaatiline tehnoloogiakasutus on kahtlemata olemas, ehkki statistiliselt märksa vähem levinud, kui arvatakse. Ometi levib Eestis digitehnoloogia ja vaimse tervise seoseid käsitledes liialdav meediakeskustelu.

Vaimse heaolu ressurss

Digitehnoloogiad on alakasutatud vaimse heaolu ressurss. Need toimivad eneseabivahendina, laiendavad ja mitmekesistavad ühiskondlikku osalust ja kaasatust, aitavad luua ja säilitada tähenduslikke suhteid ning toetavad vaimse tervise spetsialistide tööd. Oluline on teadlik tehnoloogiakasutus ja kasutajate head eneseregulatsioonioskused.


“See, kuidas ja mille jaoks, milliste
vajaduste ja soovide rahuldamiseks, aga ka milliste tagajärgedega keegi internetti või nutiseadet
kasutab, sõltub esmajoones mõistagi
temast endast “. (Tiidenberg, 2023)

“Meil kõigil on päevas vaid 24 tundi, mis tähendab, et ka vaimset heaolu soosiva või töö ja koolitegevuste jaoks vältimatu digitehnoloogiakasutuse kõrval peaks sinna mahtuma piisav
uni, toitumine ja liikumine. Ajapõhine jälgimine võib lihtsustada ka perekondlike kokkulepete saavutamist. Oluline on meeles pidada, et lisaks ajale on tähtis see, mida selle aja jooksul tehakse “. (Tiidenber, 2023)

Inimarengu aruanne – trükiversioon: https://inimareng.ee/trukifailid/EIA-2023-Digitehnoloogiad%20ja%20vaimne%20heaolu.pdf

Tegevusi ja mänge, mida õppijatega teha:

Mängude allikas: https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/2021/BIA_Curriculum_Parent%20Tips%20Packet_June-2021.pdf